Informace k reprezentaci Kendó v sezóně 2015/2016

Informace k reprezentaci Kendó v sezóně 2015/2016

Snahou VV v pozici vedoucího reprezentace kendó je přenést odpovědnost za přípravu na ME/MS na samotné závodníky a členské oddíly. V každé funkční reprezentaci by měli jejími členy být ti nejlepší, které každý oddíl produkuje. Společné přípravy budou sloužit hlavně ke stmelování reprezentačního týmu. Kritéria výběru se budou řídit platnou směrnicí VŘ ČFK. Vedoucí oddílů nominovaných členů reprezentace budeme v lednu 2016 žádat o záznam tréninkové docházky a dalších aktivit (účast na závodech, seminářích) členů širší reprezentace od září 2015.

Detaily k jednotlivým akcím budou vždy zveřejněny v předstihu cca 10ti dní.
Vše na veřejně přístupné na webu ČFK na adrese:
http://www.czech-kendo.cz/index.php?podsekce=38&sekce=37
Účet reprezentace kendó: 2600875686/2010