Plán přípravy repre 2016/17

Plán přípravy reprezentace kendó pro sezónu 2016-2017

Pozice VR kendó zůstává nadále neobsazena a tak podléhá reprezentace kendó vedení VV ČFK.

Manažerem juniorů zůstává Pavel Štěpán st. z oddílu Nozomi dojo, proto prosíme oddíly s perspektivními juniory, buďte s Pavlem v kontaktu.

Snahou VV v pozici vedoucího reprezentace kendó je přenést odpovědnost za přípravu na ME/MS na samotné závodníky a členské oddíly. V každé funkční reprezentaci by měli jejími členy být ti nejlepší, které každý oddíl produkuje. Společné přípravy budou sloužit hlavně ke stmelování reprezentačního týmu.

Kritéria výběru se budou řídit platnou směrnicí VŘ ČFK. Vedoucí oddílů nominovaných členů reprezentace budeme v lednu 2017 žádat o záznam tréninkové docházky a dalších aktivit (účast na závodech, seminářích) členů širší reprezentace od září 2016. Detaily k jednotlivým akcím budou vždy zveřejněny v předstihu cca 10ti dní. Vše veřejně přístupné na webu ČFK na adrese:
http://www.czech-kendo.cz/index.php?podsekce=38&sekce=37

Účet reprezentace kendó: 2600875686/2010

 • 29.-30.9.2016 Toru Giga cup ,
  v rámci semináře bude probíhat i první setkání reprezentace (Praha), registrace přes oddíly na běžnou akci.
 • 15.-16.10.2016 Muga cup ,
  cvičení v rámci turnaje NP (Bno, vedoucí tréninku J.Ziegelheim)
 • 11.-13.11.2016  Pomezní boudy,
  Setkání členů širšího výběru reprezentace kendó na akci pořádané oddílem Nozomi Dojo (reprezentace nebude cvičit odděleně od ostatních účastníků semináře ani nebude mít odlišný program)
 • 3.-4.12.2016 Grid day České Budějovice –
 • 6.-7.1.2017 příprava zaměřená na juniory (dětský seminář a turnaj, Bílina, trenér J.Ziegelheim)
 • 10.-16.1.2017 nominace na ME 2017 (v tomto týdnu bude vybrán tým)
 • 27.-29.1.2017 International training for EKC – junioři, týmy, HUN, Budapešť, pravděpodobné datum, nebylo ještě stanoveno
 • 19.-21.2.2017 Technika cup (?)doposud nebylo stanoveno, může se změnit na jinou akci
 • 17.-19.3.2016 společná příprava před MČR Praha
 • 19.-20.3.2017 Donau cup Dosud není známo datum
 • 8.-9.4.2017 Společná příprava v HK
 • 29.-30.4. Příprava reprezentace v Praze
 • 12.5.-14.5. 2017 EKC Budapešť HUN