Vedoucí reprezentace Iaidó 2017

Informace o vedoucím reprezentace

Vedoucí reprezentace Iaidó 2017 je Tomáš Kyncl.

Tomáš Kyncl
tel.: +420725527812
tomas.kyncl@czech-kendo.cz