Valná hromada ČFK 2019

Pozvánka na Valnou hromadu ČFK


Vážený předsedo členského oddílu ČFK, dovolujeme si Vás pozvat na Valnou hromadu ČFK.


Dovolujeme si upozornit, že počet delegátů na VH ČFK za členský oddíl závisí na počtu řádných členů registrovaných v ČFK (viz vnitřní řád ČFK). Vytiskněte si a označte podpisy a razítkem potřebný počet kandidátů, kteří z vašeho oddílu hlasují. Bez podpisu a razítka předsedy oddílu a podpisu
delegáta a je volební lístek neplatný!


VH se bude konat 2.3.2019 od 10:00hod. do max. 16:00hod.
Adresa místa konání:
Nemocnice Na Homolce
Roentgenova 2
Praha 5
Hlavním vchodem, použít zelený výtah do 3. Patra – studovna

Program VH a návrh rozpočtu pošleme přibližně týden před konáním VH.

Za VV ČFK Jana Ziegelheim