změna bodování Národních pohárů 2018

Dobrý den/ahoj,

v letošním roce dojde, v rámci Národních pohárů (NP) 2018, ke změně bodování. Nejedná se o žádnou radikální změnu, jen se budou brát v potaz i výsledky v poolech a bude se sledovat více parametrů. Navržené změny byly schválené Výkonným výborem a zapracovávám je do Soutěžního řádu. Prosím, seznamte se s nimi a informujte i své členy.
Principy nového systému
A) Za vítězství v poolu i v KO systému = 1bod
B) Remíza v poolu = 0,5 bodu
C) Bonusy: 1.místo = 6bodů; 2.místo = 4body; 3.místo = 3body
D) Zápasy o pořadí v poolu nebudou započítány do bodování
E) Pokud se bude celý pool opakovat, berou se v potaz (budou obodovány) až výsledky z opakovaného poolu
F) Zaznamenávat se budou i počty ipponů, které závodník dal i obdržel.
Pořadí v žebříčku NP by pak bylo stanoveno na základě:
a) Počtu bodů
b) Počtu ipponů, které závodník dal
c) Počtu ipponů, které závodník dostal
Tzn.: při rovnosti bodů mezi dvěma závodníky, bude rozhodovat větší počet ipponů, které závodník dal. Pokud bude shoda v obou předchozích parametrech, bude rozhodovat menší počet ipponů, které závodník dostal.
Výhody navrhovaného systému
1) Systém je jednodušší na obodování než stávající a je možné provést i automatizaci výpočtu výsledků.
2) Systém je nastaven tak, by v budoucnu umožnil počítat výkonnost závodníků pomocí Elo.
3) Nepotlačuje se význam výsledků v poolu; z jednotlivých turnajů tak lze „vytěžit“ více informací o závodnících.
4) Systém lépe odráží výkonnost závodníků; především zaznamenané počty ipponů dávají lepší obraz o kvalitách závodníka.
5) Jednoznačněji stanovená pozice závodníka v žebříčku NP; neměla by se tak často vyskytovat dělená místa.
S pozdravem
Jakub Šmerda
ředitel Národního poháru