rezignace Technického ředitele

Na základě rezignace Tomáše Kyncla na pozici Technického ředitele, kterému tímto děkujeme za dlouholetou nezištnou činnost na mezinárodní i domácí scéně, se VV rozhodlo kooptovat Vaclava Mádla a to až do VH 2020.

Veškerou agendu nyní směřujte na e-mail technical-director@czech-kendo.cz.

Na místo TŘ je možné navrhnout vlastního kandidáta a poslat návrh na vv@czech-kendo.cz.

Tomáš Hoffmann {vicepresident ČFK}