Valná hromada ČFK 2020

Pozvánka na Valnou hromadu ČFK


Vážený předsedo členského oddílu ČFK,


dovolujeme si Vás pozvat na Valnou hromadu ČFK. Dovolujeme si upozornit, že počet delegátů na VH ČFK za členský oddíl závisí na počtu řádných členů registrovaných v ČFK (viz Vnitřní řád ČFK).


Vytiskněte si a označte podpisy a razítkem potřebný počet kandidátů, kteří z Vašeho oddílu hlasují. Bez podpisu a razítka předsedy oddílu a podpisu delegáta a je volební lístek neplatný!


VH se bude konat 7.3.2020 od 10:00hod. do max. 16:00hod.

Adresa místa konání:
Nemocnice Na Homolce, Roentgenova 2, Praha 5
hlavním vchodem, použít zelený výtah do 3. Patra – studovna
(Možnost dojít si na oběd v objektu.)

pozvánka | program


Za VV ČFK Jana Ziegelheimová
sekretář ČFK