zápis VV ze dne 2021-04-08

Dobré odpoledne,

v příloze zasílám zápis VV ze dne 2021-04-08.

1. Výsledky písemného hlasování z VH 2021
VV obdržel celkem 35 platných hlasovacích lístků od 19 oddílů a hlasování
jednoho oddílu bylo neplatné.
Jenotlivé body hlasování byly schváleny následovně:
• rozpočet 2020 | pro 97,14%
• volba náhradníka: Pavel Tomeš | pro 94,29%
• rozpočet 2021 | pro 100%
• rozpočet 2022 | pro 100%

2. Kooptace náhradníka do VV
Po sečtení hlasů z VH, kdy většina byla pro zvolení Pavla Tomeše jako
náhradníka do VV, přistoupil VV ke kooptaci Pavla Tomeše na pozici
viceprezidenta VV ČFK a odhlasoval všemi 4 hlasy.

3. Poplatky IKF
Obdrželi jsme zprávu, že IKF se, vzhledem ke covidové situaci, rozhodla
snížit poplatky do světové federace o 30%. EKF se zatím nevyjádřila.

4. Poděkování Václavu Mádlovi
VV děkuje Václavu Mádlovi za obětavou činnost a věcné podněty během jeho
působení ve funkci viceprezidenta VV ČFK. Změny v zápisu rejstříkového
soudu řeší Tomáš Hoffmann.
Česká Federace Kendó
zápis z jednání VV ČFK
strana 2

5. Aktualizace VŘ
VV se rozhodl aktualizovat VŘ sekci Zkušební řád, zejména
přihlašování na zkoušky, organizace zkoušek a dále metodiku tvorby
cen za stupně dan v CZK.

6. Náklady za VH
Připomínáme možnost proplacení nákladů za hlasování na VH.
Originální doklady nebo scan označeným jménem a oddílem zašlete
prosím na Vlaďku Jarošovou do konce dubna.
Zapsala: Jana Ziegelheimová※※※※※※※※※※※※※※
zpravodaj ČFK

F | www.facebook.com/ceskafederacekendo
W | www.czech-kendo.cz
Tomek Hoffmann