zápis VV ze dne 6.7.2021

Přítomni:
Prezident: Jindřich Ziegelheim
Viceprezident: Pavel Tomeš
Sekretář: Jana Ziegelheimová
Technický komisař: Tomáš Hoffmann
Hospodář: Vladislava Jarošová
• Body jednání

 1. Změny ve Vnitřním řádu sekce Zkušební řád, Všeobecný řád a
  Členství
  Pavel Tomeš a Tomáš Hoffmann seznámili VV s úpravami
  Vnitřního řádu. Jelikož se jedná o rozsáhlé změny, zejména v sekci
  VII. Zkušební řád, VV žádá vedoucí oddílů, aby se s nimi seznámili.
  Vyřizuje Pavel Tomeš, Tomáš Hoffmann
 2. Založení datové schránky
  VV pověřil Tomáše Hoffmanna zřízením datové schránky pro
  urychlení komunikace s úřady a zrychlení činnosti VV ve věci
  rezignací členů VV na svoji funkci.
  Datová schránka je zřízena a byla použita pro urychlení vyřízení
  ukončení mandátu viceprezidenta Václava Mádla.
 3. Návrh na dozorčí komisi od Václava Mádla
  VV a dozorčí komise obdrželi návrh Václava Mádla na prošetření
  jeho ukončení mandátu. V současné době je jeho mandát ukončen
  a to i v rejstříku spolků. VV připravuje vyjádření pro dozorčí komisi.
  Termín 31.7.
 4. Kalendáře 2021
  VV zpracoval a předal dozorčí komisi přehled příjmů a výdajů a
  smlouvy související s kalendáři, které vytvořila ženská
  Česká Federace Kendó
  Zápis ze schůzky Výkonného výboru
  strana 2
  reprezentace. Hospodářský výsledek je 7.861,77 Kč, který bude
  převeden na účet repre kendo.
  Kalendáře byly distribuovány mezi členy a přátele ČFK, zbytek
  nevydaných kalendářů je uložen u rodiny Ziegelheimů.
  VV upozorňuje případné zájemce o podobnou činnost, aby VV
  informovali už ve fázi nápadu, viz vnitřní řád sekce PR. Na pozdější
  činnost ve fázi realizace už VV nebude reagovat.
 5. Rezignace na čerpání státních dotací
  VV v souvislosti na podané podněty členů oddílu Kensei z.s., kteří
  byli v minulosti členy VV a rezignovali, zpochybňující jeho činnost,
  se VV jednomyslně usnesl, že nebude v tomto složení usilovat o
  možnost získání státních dotací.
 6. Vedoucí reprezentace kendo, výběrové řízení
  VV se obrací na vedoucí oddílů kendo, aby se pokusili ve svých
  řadách aktivně hledat zástupce, který by vedl reprezentaci.
  Prezident Jindřich Ziegelheim bude osobně kontaktovat vedoucí
  kendo oddílů, aby s nimi projednal nominace.
  Příhlášky směřujte k Janě Ziegelheimové
  Termín 31.8. 2021
  Termín příští schůzky byl stanoven na 31.8.2021
  Zapsala: Vladislava Jarošová