2022-08-31 zápis VV

  1. nominace EJC a EIC 2022

Výkonný výbor odsouhlasil návrhy sestav vedoucích repre iaidó a džódó pro následující mistrovství Evropy.

Aktuální sestava pro výjezd na EJC a EIC se nachází na webu ČFK a všem účastníkům přejeme hodně úspěchů.

  1. ukončení činnosti klubu Jikishin

Výkonný výbor vzal s lítostí na vědomí rozhodnutí klubu Jikishin ukončit svoji činnost. V současné době probíhá přesun členů do jiných klubů.

  1.  návrh změny VŘ 09. reprezentace

Technický ředitel představil úpravu aby reflektoval aktuální situaci v ČFK, také různé covidové restrikce, a umožnil také vyšším stupňům možnost nominaci.

Dlouhodobý problém s absencí/rezignacemi vedoucích a nouzový převod na členy VV vede často k nejasnostem stran nominací (zdlouhavé dohledávání informací, atd) a jakékoliv idee stran kontinuity a předávání informací mezi vedoucími repre je zcela zcestné. TŘ navrhuje přepracování stávajícího systému a to:

  • nastavení systému kreditů a to za taikai (soutěže) a semináře
  • zobrazení aktuálního “žebříčku” v systému {UNI}
  • výběr akcí bude probíhat s konzultací s vedoucím repre a vyšším seniorním technickým stupněm
  • pro každé budo bude individuálně nastaven poměr  mezi taikai a semináři a také počet bodů za povinné a volitelné akce

(osvědčený systém z vysokých škol)

  • převedení části s plánováním rozpočtu na hospodáře ČFK
  • zpřehlednění nominace na základě výběru ze “žebříčku”

TŘ dále zredukuje stávající část VŘ, přizpůsobí realitě posledních let, vytvoří transparentní přehled na webu a zjednoduší celkový administrativní chod. Pro zachování kvality naopak přidá vyšší seniorní technické stupně, ve smyslu poradního hlasu.