VH ČFK 2022

Vážení členové ČFK,

  • příjměte prosím pozvání na Valnou Hromadu ČFK. V příloze najdete pozvánku a program.
  • dále zápis VV, kde prosíme o zaslání návrhu kandidátů na členy VV ČFK.
  • a v odkazu je finální pracovní verze Stanov ČFK, ke kterým níže přikládám nejne komentář, ale i prosbu o pomoc.

https://docs.google.com/document/d/1CJXiuOrpqKZQhG8b3bsl9pBqzAHdl-2S/edit?usp=sharing&ouid=115513493116796707759&rtpof=true&sd=true

—————————————————–

Novelizace Stanov ČFK

Rrád bych k přiloženým Stanovám přidal komentář, abychom se vyhnuli nedorozumění a případnému zklamaní na VH. Novelizované Stanovy přináší tři základní body, které jsou možná zásadní, ale odpovídají modernímu směru a snad i něco zjednoduší. Musím upozornit, že nejsme ani korporace, ani akciová firma, jsem jen malá skupina lidí se stejným zájmem, proto na nás z hlediska legislativy nejsou kladné přehnané nároky ba naopak hodně věcí je dost “volných. Přesto tento návrh zaručuje bezpečnost při volbě ale kloubí ji s možným pohodlím.

Tímto návrhem nechci zažehnout požár nejistoty a chaosu, ale umožnit projít Valnou hromadou důstojně a o něco pohodlněji. Proto bych nejen já, ale celý Výkonný výbor uvítal případné komentáře, před samotným hlasováním, ne tak z potřeby utajit, ale spíš mít možnost v klidu vysvětlit.

Nejzásadnější body:

IX. valná hromada ČFK | “on-line” hlasování a změna počtu hlasů.

Složitý, ale důležitý bod 11 se dá rozdělit na dvě části.

  • usnášeníschopnost členů, kteří mají většinu všech hlasů (tedy, že je nás dostatek, abychom mohli schvalovat – příklad má-li ČFK 200 lidí, musí být přítomni (on-line nebo fyzicky) zástupci, kteří disponují alespoň 101 hlasy. – zde proběhla změna
  • přijetí usnesení prostou většinou (tedy, že pro návrh hlasovalo více než proti, přičemž “zdržel-se” se nepočítá – 31 pro, 29 proti, 41 se zdrželo. – původní a zůstává bez ze změny 

Navržená verze mění strukturu hlasů, ruší limit “5” a určuje hlasy podle počtu členů v klubu (tedy kolik mám řádných členů, nepočítají se udržovací poplatky, tolik má můj klub hlasů). Toto je největší změna.

Základem hlasování bude systém {UNI}, který umožní hlasovat dynamicky bez ohledu na to, jestli se sejdeme nebo budeme on-line. Dále zpřehlední systém podílu hlasů, pokud je více zástupců za klub. 

Nové Stanovy umožní  hybrid hlasování tedy online, nebo offline. Zde jsem převzal praxi, velkých politických stran, kde zástupci hlasují z domova ale rozhodně nemusí na poštu a znovu ověřovat svoje hlasy. Systém {UNI} mě umožní bezpečnou identifikaci, on-line zobrazení hlasování (veřejné, či tajné) a správný podíl hlasů.

XI. výkonný výbor

Po několika zkušenostech bylo nutné změnit formát náhradníků. Kluby neztratí svůj vliv, ale v případě nezájmu umožní fungovat VV.

Nebude žádný seznam náhradníků, kteří po několik letech už ani neví, že jsou náhradíky. V případě rezignace, VV osloví kluby a pokud do dvou týdnů nikdo nepodá návrh, provedeme kooptaci sami. Kooptace je nedemokratická volba, přesto touto volbou je možné aktivně reagovat na změny.

Spolek se změnil na ČFK.

Další změny jsou spíš korekční, přesto je můžete online najít na přiloženém odkazu. Prochází tedy kontrolou právníka a nakonec zadáme jazykovou korekturu. Pokud by došlo k větším změnám tak spíše co do smyslu zákona a názvosloví, než co do smyslu a očekávání.

Předem velmi děkuji za věcné komentáře.

Tomáš Hoffmann