výběr na EIC 2022

Výkonný Výbor ČFK potvrdil výběr vedoucího repre iaido na aktuální výjezd EIC 2022 a to ve složení:

5.dan | Pavla Štěpánová a Pavel Tomeš

4.dan | Jan Vebersík

3.dan | Karel Dlouhý

2.dan | Petr Koubek a Jan Pábl

mudan | Kateřina Talová

team | Pavla Štěpánová + Karel Dlouhý + Dominik Střihavka

ZNKR delegace:

KUSAMA JUNICHI Hanshi 8dan;

YAMASHIBU KAZUNORI Kyoshi 8dan;

KUMEDA TAKAHIRO Kyoshi 8dan;

Přejeme účastníkům hodně štěstí a zvláště nováčkům rozšíření obzorů nejenom v budó.

Italská strana dále upozrňuje, že je zakázáno do země přivést shinken a držitel iaito musí mít s sebou „glejt“, který potrzuje že se jedná o cvičnou zbraň. Proto apeluji na členy repre aby měli dokument (viz niže) vždy s sebou. Dále je zde požadavek na ochranu proti COVID19 (FFP2 respirátory, mytí rukou, odstup,…..)

závěrem za VV ČFK přeji štastou a bezpečnou cestu

Tomáš Hoffman // technický ředitel ČFK