výběr na EJC 2022

Výkonný Výbor ČFK potvrdil výběr vedoucího repre džódó na aktuální výjezd EJC 2022 a to ve složení:

Pavla Štěpánová a Pavel Tomeš 3.DAN

Přejeme této minimalistické výpravě hodně úspěchů.

za VV ČFK Tomáš Hoffmann technický ředitel