zápis VV ze dne 2022-06-27

Přítomni:

Prezident: Jindřich Ziegelheim

Viceprezident: Pavel Tomeš

Sekretář: x

Hospodář: x

Technický ředitel: Tomáš Hoffmann

Body jednání

 1. rezignace komise rozhodčích a ředitele NP

Výkonný výbor přijal rezignaci komise rozhodčích a ředitele NP. Agenda připadla Technickému řediteli.

VV děkuje všem za jejich dosavadní činnost.

Technický ředitel zároveň apeluje na vyšší technické stupně, zvláštěpak organizátory akcí, aby se na volná místa přihlásili.

 1.  účetní firma

Výkonný výbor neobdržel žádné komentáře či návrhy stran účetní firmy a proto k řádnému zajištění účetnictví ČFK vybral  fy. DOSPORTU.CZ

Rozhodující nebyla jenom cena (očekávané roční náklady Kč 25 600), ale i nezávislé reference sportovních organizací (obvolány tři, pro vyžádání rešerše). 

 1.  změna VŘ

Technický ředitel přepracoval: 7. zkušební řád ČFK, který vstoupí v platnost 2022-07-01.

 • integrace Shogo
 • upřesnění zkoušek na kendó (danové stupně)
 • implementace požadavků EKF na uznání stupňů
 • opravy chyb a zjednodušení některých pasáží.
 • nenápadná zmínka o digitálním průkazu

Nedotkne se dosud schválených zkoušek.

Upraven VŘ 11a. Rozhodčí ČFK – kendó (záznam o platnosti licence již jen v digitální podobě).

 1.  EKC

VV děkuje všem účastníkům letošního EKC, a zároveň apeluje na vedoucí klubů aby poslali své návrhy na nového vedoucího repre. 

 1.  rejstříkový soud

Rejstříkový soud, konečně zapsal všechny požadované změny do veřejného rejstříku – zkomplikováno dvojrezignací + “přetížeností” příslušného soudu.

 1.  průkazy ČFK

V současné době máme v užívání několik průkazů a evidencí

 • původní ČUBU – nevydává se
 • modrý průkaz ČFK
 • žlutý průkaz EKF – pro každé budo
 • evidence rozhodčích
 • evidence trenérů
 • …..

A tuto skupinu doplní digitální průkaz ČFK – který neruší předchozí, ale bude moderní alternativou a souhrnou alternativou.

“DP” bude potvrzovat členství, technický stupeň, trenérskou třídu a případně “že jsem rozhodčí” + zdravotní prohlídka (časem).

Žlutý průkaz EKF bude i nadále vydáván na požadavek.

Důvodem nejsou jenom náklady na tisk průkazu, udržování agendy a skladování, ale také to, že je logický nepoměr mezi počtem členů s technickým stupněm a vydaných průkazů.

V současné době probíhá alpha testování průkazu a bude následovat integrace do VŘ.

Zapsal: Tomáš Hoffmann