zápis VV ze dne 2022-10-14


Body jednání

 1. odměny za medaile
  Dočasný hospodář ČFK informoval VV o výši odměn za medailové
  umístění na Mistrovství Evropy Iaidó dle schváleného rozpočtu a
  provedení plateb na účty klubů.
 2. výběrové řízení na vedoucího repre iaidó
  Výkonný výbor děkuje Vladimíru Hyndrákovi za jeho vedení reprezentace
  iaidó a dosažené výsledky. Dle VŘ vyhlašujeme výběrové řízení na pozici
  vedoucího repre iaidó – přihlášky zaslané na email, přijímáme do
  7.11.2022.
 3. digitální průkaz
  Webmaster informoval VV o datu nasazení digitální průkazů pod
  pracovním názvem ePassport. Tato zkrácená digitální verze jakožto

  Česká Federace Kendó
  Zápis ze schůzky Výkonného výboru
  výstup z ČFK systému {UNI} nahrazuje současné platné průkazy a to od
  1.1.2023.
  Důvodem je zastaralost současného systému, který už nereflektuje na
  používání známek v průkazu.
 4. revise VŘ 02. pravidla členství a 07.zkušební řád
  ● úprava zkušebního řádu reflektuje dvoukolovou zvláštnost kendó
  zkoušek a to v bodě 6.3
  ● úprava pravidel členství reflektuje změny v papírových průkazech
 5. podnět na neetické chování členů ČFK
  Výkonný výbor obdržel podnět na neetické chování dvou členů ČFK, stran
  dehonestace zkušební komise a snižování její vážnosti, které poškozuje
  obraz ČFK vůči EKF/FIK. Tento podmět bude předmětem jednání mezi
  VV, DK, EKF a příslušnými členy ČFK.
  Zapsal: Tomáš Hoffmann