zápis VV ze dne 2022-11-21

Na pořadu jednání byl jenom jediný bod a to:

Uzavření výběrového řízení na vedoucího repre iaidó


Na základě došlých nominací se VV ČFK po dlouhém jednání rozhodl pro
další období svěřit vedení reprezentace Iaido Karlu Dlouhému z Budo
Plzeň. Prosíme všechny a maximální vstřícnost a podporu směrem k
Karlovi, a věříme že Iaido reprezentace se i s vaší pomocí na další ME
připraví a přiveze další ocenění.