zápis VV ze dne 21.12.2022

 1. mimořádná Valná Hromada
  Vážení členové ČFK,
  Výkonný Výbor ČFK přijal žádost o svolání mimořádné Valné Hromady,
  kterou podalo 10 klubů ČFK.
  Hlavním bodem jednání bude odvolání stávajícího Výkonného Výboru a
  volba nového Výkonného Výboru. V této souvislosti Vás informujeme, že
  pozvánka a podrobnosti o Valné Hromadě budou zveřejněny v nejbližších
  dnech.
  Tato Valná Hromada se bude konat dne 1.2.2023 online formou,
  prostřednictvím Google Meet a hlasování proběhne v systému {UNI}.