mimořádná VH ČFK a hlasování

Vážení členové ČFK,

v návaznosti na avizovanou mimořádnou VH ČFK zasílám níže v odkazu pozvánku:

https://docs.google.com/document/d/1UqcKJMpifAO_UTbySRdNSWrr7kp2WWmIQJXIaByX7G8/edit?usp=sharing

Mimořádná VH ČFK proběhne dne 1.2.2023 od 18:30 online formou za použití technických prostředků:

  • hlasování proběhne skrze systému {UNI}
  • obrazovou/zvukouvou část zajistí Google Meet 

Hlasovací právo je dafaultně nastaveno na vedoucího klubu, pokud si přejete v souladu se Stanovami nastavit hlasování jinak informujte VV na adrese VV@czech-kendo.cz ve formě jména/ČFK_id Vašeho zástupce a v případě více osob o poměru rozdělení hlasů.

Hlasovací modul se oprávněným osobám objeví v systému {UNI} v prvním lednovém týdnu a podle počtu zakoupených známek se bude měnit jejich hlasovací právo. Ostatním členům ČFK se zobrazí pouze výsledková část VH.

Známky bude možné objednat od 1.1.2023 – nyní probíhá údržba systému {UNI} a některé informace se již nemusí zobrazovat korektně.

Případné technické dotazy řeší webmaster (Tomáš Hoffmann), procesní řeší VV.

s přáním mazaného příštího roku (králíka)

Tomáš Hoffmann


hlasování technickými prostředky

Zdravím,

* i v této napjaté době jsem dokončil development hlasovacího zařízení pro ČFK (o dost dříve)

* zatím je optimalizace hlavně pro větší zařízení, ale bezpečné fukce běží zdá se v pořádku

* nachází se v systému {UNI} pro každého přihlášeného člena ČFK (je možné sdílet se svými členy)

I. admin: zadává bod hlasování, resetuje přítomnost (pro potrzení účasti a usnáčeníschopnosti), ukončuje hlasování

II. volitel: potrzuje svoji přítomnost a poté může hlasovat (má-li o čem) a po ukočení hlasování se mu objeví další bod (je-li)

III. člen ČFK: vidí jen tabulku výsledků hlasování

Ve výsledkové tabulce je 5 sloupců:

* hlasování: bod o čem se hlasovalo

* celkem: přihlášených hlasů (nikoliv pasivních či možných účastníků)

* Pro: přihlášení volitel aktivně hlasoval pro návhr

* Proti: přihlášený volitel aktivně hlasoval proti návrhu

* Ostatní: přihlášený volitel aktivně hlasoval, že se zdžel hlasování nebo pasivně čekal na konec hlasování

V modulu je název „akce“ tedy třeba valná hromada, testování,…. + datum a dále je uvedeno počet zastoupených klubů a počet hlasů (přihlášených vs maximálně možných).

Prosím tedy seznamte se s novým modulem a můžete-li tak prosím cvičně odhlasujte nejdříve nahlašte svouji přítomnost a poté hlasujte – po vzoru Poslanecké sněmovny hlasujte s rozvahou a pouze jednou, změna není možná!

Případné dotazy rád zodpovím,  ale přesto věřím že pracně psaný manuál, VŘ a Stanovy obsahují veškeré odpovědi.

Tomek

※※※※※※※※※※※※※※
Tomáš Hoffmann
webmaster ČFK