zápis VV ze dne 2023-01-31

Body jednání

 1. rezignace prezidenta ČFK
  Včera, minutu před půlnocí obdržel VV rezignaci prezidenta ČFK Jindřich
  Ziegelheima.
  Tímto se stal VV neusnášeníschopným a zaměřuje se na nutnou agendu
  až do mimořádné VH ČFK, kterou povede Tomáš Hoffmann.
 2. rezignace vedoucího repre kendó
  Technický ředitel obdržel rezignaci vedoucího repre kendó Ondřeje
  Dudáše.
  Zapsal: Tomáš Hoffmann
  strana