Zápis z mimořádné valné hromady ČFK a nový výkonný výbor výbor ČFK

Drazí přátelé,

chtěli bychom vás informovat, že tuto středu 1. února proběhla mimořádná valná hromada ČFK, kde došlo k volbě nového výkonného výboru ČFK.

Ve vedení ČFK jsou nyní tito členové:

  • prezident: Lukáš Laibrt
  • viceprezident: Jakub Šmerda
  • sekretář: Tomáš Berger
  • hospodář: Pavel Tomeš
  • technický ředitel: Tomáš Hoffmann

Detaily najdete v zápisu z valné hromady v příloze. V nejbližší době dostanete také zápis z první schůze nového VV, která proběhla týž den.

Dovolte nám, novým členům VV, na tomto místě poděkovat členům ČFK jednak za to, v jak velkém počtu se MVH zúčastnili a také za to, jak velkým množstvím hlasů podpořili naše zvolení. Projevené důvěry si nesmírně vážíme a přijímáme jí s velkou pokorou.

Chceme také poděkovat všem našim předchůdcům, kteří posouvali rozvoj naší federace v minulých letech.

Naše vize je taková, aby federace byla dobře fungující organizace se všemi svými součástmi a úkoly. Organizace, která se svými členy jedná slušně a konstruktivně. Její hlavní účel je, aby oddílům a členům pomáhala v jejich práci a dobře jim sloužila – podle našeho názoru je tu federace pro oddíly a nikoliv oddíly pro federaci.

Po předchozích vedeních zůstala celá řada nakumulovaných problémů, které teď budeme muset urychleně řešit. V nejbližším období nám toto bohužel zabere hodně práce a času. Věříme ale, že můžeme zvládnout víc  a dojít dál – rádi bychom zavedli nové věci a změny, o kterých si myslíme, že budou pro všechny v ČFK významným přínosem. O těchto svých plánech vás budeme v nejbližší době informovat detailněji.

Dejte nám i vy vědět, co byste si v ČFK přáli zlepšit nebo zavést nového – můžete nás samozřejmě kdykoliv kontaktovat na emailu secretary@czech-kendo.cz a nebo použijte tento anonymní formulář https://forms.gle/14fdVqw148ZYcV9fA

Jsme moc rádi, že má tolik lidí zájem o ČFK a její budoucnost.

Věříme, že změny, které přinášíme, budou ku prospěchu všem našim členům a všichni slibujeme, že se svou práci ve VV vynasnažíme dělat co nejlépe.

Ať se vám daří!

S přátelským pozdravem,

Lukáš Laibrt, Jakub Šmerda, Tomáš Berger, Pavel Tomeš a Tomáš Hoffmann