Vítejte na stránkach České Federace Kendó.

Česká federace Kendó je dobrovolné sportovní sdružení občanů, kteří aktivně provozují Kendó, Iaidó, Džódó a Naginatadó, nebo jsou příznivci těchto bojových umění. Byla založena v roce 1998. ČFK je jediná organizace, zastupující bojová umění v ní sdružená na území ČR. Hlavním posláním ČFK je rozvoj a propagace sdružených bojových umění, dodržování jejich tradiční etiky a ducha, udržování a rozvíjení přátelství a spolupráce mezi členy sdružení a organizacemi v jiných zemích a začlenění sdružených bojových umění v ČR do národních a mezinárodních systémů tělesné kultury. V rámci své činnosti Česká federace Kendó pořádá semináře a turnaje jak s mezinárodní účastí, tak v rámci ČR.

ČFK je členem České unie bojových umění, jejímž prostřednictvím je začleněna do Českého svazu tělesné výchovy. Dále je ČFK členem Evropské federace Kendó a Mezinárodní federace Kendó a její členové se pravidelně účastní Mistrovství Evropy a Mistrovství světa.


WELCOME TO OFFICIAL WEBSITE OF CZECH KENDO FEDERATION.
チェコ剣道連盟 のウェブサイト二ようこそ. | english info

Turnaje, akce & semináře

Informace o turnajích a soustředěních,
Kalendář akcí, více...