Dokumenty ČFK

2023-04-27 | čestní členové ČFK

2023-01-27 | jednací a volební řád

2022-10-14 | Zkušební řád, Pravidla členství ČFK

2022-03-07 | Stanovy ČFK

zápis VV zde ne 2023-07-10

zápis VV zde ne 2023-06-26

zápis VV zde ne 2023-06-06

zápis VV zde ne 2023-05-15

zápis VV ze dne 2023-04-17

Zápis jednání VV