Dokumenty ČFK

2023-10-19 Jednací a volební řád ČFK

2023-04-27 | čestní členové ČFK

2023-01-27 | jednací a volební řád

2022-10-14 | Zkušební řád, Pravidla členství ČFK

pozvánka na VH ČFK 2024

zápis VV zde dne 2024-01-29

zápis VV zde ne 2023-07-10

zápis VV zde ne 2023-06-26

zápis VV zde ne 2023-06-06

Zápis jednání VV