Dokumenty ČFK

update | 17.5.2023

2023-04-27 | čestní členové ČFK

2023-01-27 | jednací a volební řád

2022-10-14 | Zkušební řád, Pravidla členství ČFK

2022-03-07 | Stanovy ČFK

zápis VV zde ne 2023-05-15

zápis VV ze dne 2023-04-17

zápis VV zde ne 2023-03-27

zápis VV zde ne 2023-03-13

zápis z VH 2023 a rozpočet

Zápis jednání VV