Zápisy z Valné hromady ČFK

Zápis z Valné hromady ČFK  2018

bude doplěno po Valné hromadě 3.3.2018

Zápis z Valné hromady ČFK  2017
Zápis z Valné hromady ČFK  2016
Zápis z Valné hromady ČFK  2015
Zápis z GS  2014
Zápis z GS  2013
Zápis z GS 2012
Zápisy GS 2010
Zápisy GS 2009
Zápisy GS 2008
Zápisy GS 2007
Zápisy GS 2006