Souhlas se zpracováním osobních údajů

  1.  

Rozsah zpracování:

Osobní údaje členů ČFK, které jsou shromažďovány a dále zpracovávány, zahrnují:

  • Jméno, příjmení, datum narození, pohlaví a adresa | základní data po interní potřebu ČFK, EKF a Národní sportovní agenturu.
  • rodné číslo | data pro kontrolu členske základny Národní sportovní agentura
  • Jméno, příjmení, EKF/ČFK číslo, technický stupeň | bude uvedeno na webu ČFK a EKF
  • telefon a email | pro interní potřebu ČFK
  • fotografie | pro EKF/ČFK prezentaci na webu a prezentačních materiálech

 

II.

Účel zpracování

Osobní údaje jsou zpracovávány pro:

  • Interní evidenci členů ČFK, včetně příslušnosti do dojo a technických stupňů jednotlivých členů
  • Komunikaci s nadřízenou organizací EKF (Evropská federace kendo)
  • Komunikaci s orgány veřejné správy pro potřeby získávání dotací

 

III.

Způsob zpracování

Osobní údaje členů ČFK jsou zpracovávány v jednotné databázi ČFK, kam jsou doplňovány přímo jednotlivými členy, včetně jejich souhlasu se zpracováním.

 

IV.

Platnost souhlasu

Osobní údaje jsou poskytnuty ke zpracování na základě souhlasu po dobu trvání členství v ČFK (definováno placením členských příspěvků) nebo do doby písemného odvolání souhlasu, které musí být zasláno na adresu pověřence pro zpracování osobních údajů (viz Zásady ochrany osobních údajů).