zápis VV ze dne 16.9.2015

publikováno: 16.09.2015
general image

1. Stanovy FK
2. Vnitřní řád FK
3. další body
4. termín následujícího VV