Zápis z jednání VV a volba DK

publikováno: 16.10.2023
general image

Drazí přátelé,

rádi bychom vás všechny pozdravili a poděkovali všem oddílům, které pořádaly významné Budó akce v tomto měsíci a samozřejmě také všem členům, kteří se jich zúčastnili. Jsme si vědomi, že uspořádání těchto akcí stálo velké množství práce. Vaše úsilí má rozhodující vliv pro rozvoj Budó v naší zemi a my ho moc oceňujeme. O akci Toru Giga Cup 2023 vás ještě budeme informovat ve zvláštní zprávě.

Čím se zabýval VV na své schůzi minulý týden: Dozorčí komisi v letošním roce končí mandát a je potřeba zvolit novou komisi. Aby se tato volba dala dobře provést za použití technických prostředků, VV provedl pár úprav a vyřešení nejasností ve Volebním a jednacím řádu. Tento nový řád VV prodiskutoval a schválil, jeho aktualizovanou verzi vám přikládáme do přílohy, bude také vyvěšen na webu ČFK.

VV nyní vyhlašuje sběr kandidátů pro volbu do DK. VV určuje volbu DK jako celku (kolektivní orgán), tzn. do volby se budou přihlašovat tříčlenné skupiny kandidátů do DK. Vaše kandidatury prosíme zasílejte do 23. 11. 2023 na oficiální email ČFK info@czech-kendo.cz , přikládejte vyplněné kandidátní lístky (viz příloha Jednacího a volebního řádu).Po této uzavírce bude vyhlášeno hlasování za použití technických prostředků, o jeho detailech vás budeme informovat.

Závěrem bychom za VV rádi popřáli hodně štestí všem našim účastníkům ME v Iaidó, které se koná o víkendu v Mnichově. Reprezentovat nás budou Kateřina Talová, Jan Neškodný, Dominik Střihavka, Petr Koubek, Jan Pábl, Pavel Tomeš a Pavla Coleburn (née Štěpánová). Moc děkujeme a držíme všechny palce!

S pozdravem,

Za VV ČFK,

Tomáš Berger
Sekretář ČF