Výkonný výbor ČFK

Je nejvyším orgánem ČFK, zodpovědný za plnění povinností vůči státním orgánům a organizacím, ve kterých je ČFK členem. VV je zodpovědný za hospodaření s prostředky uloženými na účtech ČFK a připravuje koncepci ČFK, která definuje dlouhodobé cíle a způsob jejich naplnění. VV řídí naplňování této koncepce.

Jindřich Ziegelheim

president ČFK

období 2018-2024
člen klubu SanDōMon

Pavel Tomeš

viceprezident ČFK

období 2021-2024
Nozomi Dojo

rezignace

sekretář ČFK

období 2022-2024
člen klubu SanDōMon

rezignace

hospodář ČFK

období 2022-2024
Kagawa-kai

Tomáš Hoffmann

technický ředitel ČFK

období 2018-2024
Budō Plzeň

info

Vše kolem dění v ČFK, zprávy od VV, informace,…

Více zpráv v sekci „news“.

VH ČFK 2022

Vážení členové ČFK, příjměte prosím pozvání na Valnou Hromadu ČFK. V příloze najdete pozvánku a program. dále zápis VV, kde prosíme o zaslání návrhu kandidátů

číst dále...

čestní členové

Tomáš Jelen

čestný člen

4.dan kendó

Victor Cook

čestný člen

7.dan iaidō kyoshi
5.dan džōdō
4.dan kendō
X