Výkonný výbor ČFK

Je nejvyším orgánem ČFK, zodpovědný za plnění povinností vůči státním orgánům a organizacím, ve kterých je ČFK členem. VV je zodpovědný za hospodaření s prostředky uloženými na účtech ČFK a připravuje koncepci ČFK, která definuje dlouhodobé cíle a způsob jejich naplnění. VV řídí naplňování této koncepce.

Jindřich Ziegelheim

president ČFK

období 2018-2024
člen klubu SanDōMon

Pavel Tomeš

viceprezident ČFK

období 2021-2024
Nozomi Dojo

rezignace

sekretář ČFK

období 2022-2024
člen klubu SanDōMon

rezignace

hospodář ČFK

období 2022-2024
Kagawa-kai

Tomáš Hoffmann

technický ředitel ČFK

období 2018-2024
Budō Plzeň

info

Vše kolem dění v ČFK, zprávy od VV, informace,…

Více zpráv v sekci „news“.

zápis VV ze dne 2022-11-21

Na pořadu jednání byl jenom jediný bod a to: Uzavření výběrového řízení na vedoucího repre iaidó Na základě došlých nominací se VV ČFK po dlouhém

číst dále...

zápis VV ze dne 2022-10-14

Body jednání odměny za medaileDočasný hospodář ČFK informoval VV o výši odměn za medailovéumístění na Mistrovství Evropy Iaidó dle schváleného rozpočtu aprovedení plateb na účty

číst dále...

zápis VV 2022-10-02

Body jednání vedoucí repre kendóVV ČFK obdržel avizovanou přihlášku od Ondřeje Dudáše a po seznámeníse s podklady ho jmenoval na pozici vedoucího repre kendó. nový

číst dále...

čestní členové

Tomáš Jelen

čestný člen

4.dan kendó

Victor Cook

čestný člen

7.dan iaidō kyoshi
5.dan džōdō
4.dan kendō