Výkonný výbor ČFK

Je nejvyším orgánem ČFK, zodpovědný za plnění povinností vůči státním orgánům a organizacím, ve kterých je ČFK členem. VV je zodpovědný za hospodaření s prostředky uloženými na účtech ČFK a připravuje koncepci ČFK, která definuje dlouhodobé cíle a způsob jejich naplnění. VV řídí naplňování této koncepce.

Jindřich Ziegelheim

president ČFK

období 2018-2022

rokkudan kendō
sandan iaidō
člen klubu SanDōMon

Jana Ziegelheimová

sekretář ČFK

období 2018-2022

rokkudan kendō
člen klubu SanDōMon

Vlaďka Jarošová

hospodář ČFK

období 2018-2022

shodan kendō
Kacubō Kenrikai

Václav Mádl

vicepresident ČFK

období 2019-2020

yondan iaidō
člen klubu Kensei

Tomáš Hoffmann

technický ředitel ČFK

období 2018-2022

nidan iaidō
shodan džōdō
Budō Plzeň

info

Vše kolem dění v ČFK, zprávy od VV, informace,…

Více zpráv v sekci „news“.

cestovné na Valnou hromadu 2020

Vážení přátelé, z důvodu tvorby rozpočtu na aktuální rok si vám dovoluji připomenout dohodu z minulé VH.Oddíly jejichž zástupci budou čerpat dotaci na cestovné spojenou

číst dále...

Valná hromada ČFK 2020

Pozvánka na Valnou hromadu ČFK Vážený předsedo členského oddílu ČFK, dovolujeme si Vás pozvat na Valnou hromadu ČFK. Dovolujeme si upozornit, že počet delegátů na

číst dále...

rezignace Technického ředitele

Na základě rezignace Tomáše Kyncla na pozici Technického ředitele, kterému tímto děkujeme za dlouholetou nezištnou činnost na mezinárodní i domácí scéně, se VV rozhodlo kooptovat

číst dále...

čestní členové

Tomáš Jelen

čestný člen

4.dan iaidō

Victor Cook

čestný člen

7.dan iaidō kyoshi
5.dan džōdō
4.dan kendō
X