Výkonný výbor ČFK

Je nejvyším orgánem ČFK, zodpovědný za plnění povinností vůči státním orgánům a organizacím, ve kterých je ČFK členem. VV je zodpovědný za hospodaření s prostředky uloženými na účtech ČFK a připravuje koncepci ČFK, která definuje dlouhodobé cíle a způsob jejich naplnění. VV řídí naplňování této koncepce.

Jindřich Ziegelheim

president ČFK

období 2018-2022

rokkudan kendō
sandan iaidō
člen klubu SanDōMon

Jana Ziegelheimová

sekretář ČFK

období 2018-2022

rokkudan kendō
člen klubu SanDōMon

Vlaďka Jarošová

hospodář ČFK

období 2018-2022

shodan kendō
Kacubō Kenrikai

Václav Mádl

vicepresident ČFK

období 2019-2020

yondan iaidō
člen klubu Kensei

Tomáš Hoffmann

technický ředitel ČFK

období 2018-2022

nidan iaidō
shodan džōdō
Budō Plzeň

info

Vše kolem dění v ČFK, zprávy od VV, informace,…

Více zpráv v sekci „news“.

nový 6.dan v ČFK

Rádi bychom Vás informovali, že pan Tomáš Kyncl se stal držitelem 6. danu iaidó. V době náročných covidových opatření a po dlouhých peripetiích s vyřízením

číst dále...

pořádání sportovních akcí

Na níže uvedeném odkaze jsou aktuální informace k pořádání sportovních akci zpracována právníkem.https://www.cuscz.cz/novinky/platna-mimoradna-opatreni-ministerstva-zdravotnictvi-ke-sportu.html Za VV ČFK Jana Ziegelheimova | Sekretář  Platná mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví

číst dále...

čestní členové

Tomáš Jelen

čestný člen

4.dan kendó

Victor Cook

čestný člen

7.dan iaidō kyoshi
5.dan džōdō
4.dan kendō
X