Výkonný výbor ČFK

Je nejvyším orgánem ČFK, zodpovědný za plnění povinností vůči státním orgánům a organizacím, ve kterých je ČFK členem. VV je zodpovědný za hospodaření s prostředky uloženými na účtech ČFK a připravuje koncepci ČFK, která definuje dlouhodobé cíle a způsob jejich naplnění. VV řídí naplňování této koncepce.

Lukáš Laibrt prezident

president ČFK

odobí 2023-2027

Jakub Šmerda

viceprezident ČFK

období 2023-2027

Tomáš Berger

sekretář ČFK

období 2023-2027

Pavel Tomeš

sekretář ČFK

období 2021-2027
Nozomi Dojo

Tomáš Hoffmann

technický ředitel ČFK

období 2018-2027
Budō Plzeň

info

Vše kolem dění v ČFK, zprávy od VV, informace,…

Více zpráv v sekci „news“.

zápis VV ze dne 2023-02-01

Drazí přátelé, v příloze je zápis z prvního jednání nového VV, které se konalo dne 1. 2. 2023. Práce je hodně, proto je trochu delší, než obvykle.

číst dále...

čestní členové

Victor C. Cook

čestný člen ČFK

Miroslav Hotovec

čestný prezident ČFK

Tomáš Jelen

čestný člen ČFK in memoriam

Hiroši Ozawa

čestný člen ČFK