Výkonný výbor ČFK

Je nejvyším orgánem ČFK, zodpovědný za plnění povinností vůči státním orgánům a organizacím, ve kterých je ČFK členem. VV je zodpovědný za hospodaření s prostředky uloženými na účtech ČFK a připravuje koncepci ČFK, která definuje dlouhodobé cíle a způsob jejich naplnění. VV řídí naplňování této koncepce.

rezignace

president ČFK

období 2018-2024
člen klubu SanDōMon

Pavel Tomeš

viceprezident ČFK

období 2021-2024
Nozomi Dojo

rezignace

sekretář ČFK

období 2022-2024
člen klubu SanDōMon

rezignace

hospodář ČFK

období 2022-2024
Kagawa-kai

Tomáš Hoffmann

technický ředitel ČFK

období 2018-2024
Budō Plzeň

info

Vše kolem dění v ČFK, zprávy od VV, informace,…

Více zpráv v sekci „news“.

zápis VV ze dne 2023-02-01

Drazí přátelé, v příloze je zápis z prvního jednání nového VV, které se konalo dne 1. 2. 2023. Práce je hodně, proto je trochu delší, než obvykle.

číst dále...

čestní členové

Miroslav Hotovec

čestný prezident ČFK
3.dan kendó

Tomáš Jelen

čestný člen

4.dan kendó

Victor Cook

čestný člen

7.dan iaidō kyoshi
5.dan džōdō
4.dan kendō