{UNI}

1st

V prvním kroku je v plánu vytvoření samotného background pro členskou základnu a kluby a v návaznosti na tuto část rozšířit editaci a správu pro vedoucí klubů a VV.


 • background
 • správa klubu
 • správa uživatelů
 • žádost o zkoušky v zahraničí
 • žádost o pořádání zkoušek

2nd

Další rozvoj plynule naváže na předchozí body a otevřené požadavky.


 • správa zkoušek
 • správa diplomů
 • platby a fakturace za zkoušky
 • správa a fakturace členských známek

3rd

Poslední krok, který je zatím daleko v mlze by se měl zaměřit na vše kolem soutěží a případně seminářů.


 • správa taikai a mistrovství & NP
 • správa výsledků NP a MČR
X