{UNI}

Aplikace {UNI} je určena ke správě členské základny ČFK a technických stupňů jednotlivých členů, ke správně a organizaci zkoušek a přihlašování na ně, k řešení plateb a k přihlašování a organizaci taikai.

Aplikace {UNI} rozdělená na dvě částí „venkovní/outside“ a interní „inside“. Outside část slouží veřejnosti a k rychlému přehledu, interní část slouží výhradně vedoucím, členské základně a členům VV.

Testovací provoz – login jen pro „vyvolené“ pasáčkem webu.

Nejčastější dotazy....

...aneb vše na co se bojíte i zeptat.

K čemu {UNI}, když už nějaká databáze je?

Současná databáze je primárně pro potřeby všech členů ČUBU (karate, wushu, full-contact,…)  a ČFK používá databázy primárně pro správu členů ČFK a vše kolem kendó, ostatní bojová umění, která zastřešuje ČFK, je bohužel nepoužitelná. 

 

Budu muset všecho přepisovat ručně? 

Nikoliv, pasáček webu se postará o co nejplynulejší přechod z databáze do applikace {UNI}.

 

Jak se přihlásím do {UNI}?

Login je určen výhradně členům ČFK. Vytvořit účet si může kdykoliv, ale vstup je možné pouze po schválení webmastrem na kterého je možné se kdykoliv obrátit. 

registrace

Poté je nutné vyčkat na schválení webmastr, případně ho požádat via SMS, phone, messenger….

Editace klubu

Tato sekce je určena vedoucím a jejich zástupcům, k editaci informací o klubu

Editace členů

Tato sekce je určena vedoucím a jejich zástupcům, k editacaci a správě členské základny. Některá data můžou zadat výhradně členové osobně nebo až po udělení souhlasu s nakládáním s osobními údaji.

Co v současné době funguje v {UNI}? 

Je plně funkční správa členů a informací o mém klubu.

 

Co je v plánu implementovat do {UNI}? 

1st | práce na background a frontend.

  • správa členů – hotovo
  • správa klubů – hotovo
  • login – hotovo
  • žádost o zkoušky v zahraničí
  • žádost o pořádní zkoušek
  • správa zkoušek

2nd | další rozvoj plynule naváže na předchozí body a otevřené požadavky.

  • generování menjo
  • platby a fakturace zkoušek
  • správa a fakturace členských známek

3rd | poslední krok, který je zatím daleko v mlze by se měl zaměřit na vše kolem soutěží a pořádání seminářů dle požadavků jednotlivých klubů.

 

Proč {UNI}? 

Pasáček webu, má rád zvláštní a cizokrajné názvy. V tomto případě je v návzu skryto sjedocení mnoho fukcí pod jednu aplikaci.

X