{UNI}

Aplikace {UNI} je určena ke správě členské základny ČFK a technických stupňů jednotlivých členů, ke správně a organizaci zkoušek a přihlašování na ně, k řešení plateb a k přihlašování a organizaci taikai.

Aplikace {UNI} rozdělená na dvě částí „venkovní/outside“ a interní „inside“. Outside část slouží veřejnosti a k rychlému přehledu, interní část slouží výhradně vedoucím, členské základně a členům VV.

Testovací provoz – login jen pro „vyvolené“ pasáčkem webu.

Nejčastější dotazy....

...aneb vše na co se bojíte i zeptat.

K čemu {UNI}, když už nějaká databáze je?

Současná databáze je primárně pro potřeby všech členů ČUBU (karate, wushu, full-contact,…)  a ČFK používá databázy primárně pro správu členů ČFK a vše kolem kendó, ostatní bojová umění, která zastřešuje ČFK, je bohužel nepoužitelná. 

 

Budu muset všecho přepisovat ručně? 

Nikoliv, pasáček webu se postará o co nejplynulejší přechod z databáze do applikace {UNI}.

 

Jak se přihlásím do {UNI}?

V současné době probíhá pilotní provoz, login bude postupně distribuován jednotlivým vedoucím klubů až poté ostatním členům ČFK

Co v současné době funguje v {UNI}? 

Je plně funkční správa členů a informací o mém klubu.

 

Co je v plánu implementovat do {UNI}? 

1st | práce na background a frontend.

  • správa členů – hotovo
  • správa klubů – hotovo
  • login – hotovo
  • žádost o zkoušky v zahraničí
  • žádost o pořádní zkoušek
  • správa zkoušek

2nd | další rozvoj plynule naváže na předchozí body a otevřené požadavky.

  • generování menjo
  • platby a fakturace zkoušek
  • správa a fakturace členských známek

3rd | poslední krok, který je zatím daleko v mlze by se měl zaměřit na vše kolem soutěží a pořádání seminářů dle požadavků jednotlivých klubů.

 

Proč {UNI}? 

Pasáček webu, má rád zvláštní a cizokrajné názvy. V tomto případě je v návzu skryto sjedocení mnoho fukcí pod jednu aplikaci.

X