Výkonný výbor ČFK

Je nejvyším orgánem ČFK, zodpovědný za plnění povinností vůči státním orgánům a organizacím, ve kterých je ČFK členem. VV je zodpovědný za hospodaření s prostředky uloženými na účtech ČFK a připravuje koncepci ČFK, která definuje dlouhodobé cíle a způsob jejich naplnění. VV řídí naplňování této koncepce.

Jindřich Ziegelheim

president ČFK

období 2018-2022

rokkudan kendō
sandan iaidō
člen klubu SanDōMon

Jana Ziegelheimová

sekretář ČFK

období 2018-2022

rokkudan kendō
člen klubu SanDōMon

Vlaďka Jarošová

hospodář ČFK

období 2018-2022

shodan kendō
Kacubō Kenrikai

Tomáš Hoffmann

vicepresident ČFK

období 2018-2022

nidan iaidō
shodan džōdō
Budō Plzeň

technický ředitel ČFK

čeká na kooptaci

info

Vše kolem dění v ČFK, zprávy od VV, informace,…

Více zpráv v sekci „news“.

rezignace Technického ředitele

Na základě rezignace Tomáše Kyncla na pozici Technického ředitele, kterému tímto děkujeme za dlouholetou nezištnou činnost na mezinárodní i domácí scéně, se VV rozhodlo kooptovat

číst dále...

Wannado festival sportu 2019

Zdravím, dnes mě kontaktoval pořadatel Wannado festival sportu a tak přeposílám termíny akcí pro celou republiku.Pokud se chcete se svým oddílem zúčastnit, vyjednala jsem následující

číst dále...
X